Філософія

(для бакалаврів природничих спеціальностей).

  1. Програма.
  2. Плани семінарських занять.
  3. Самостійна робота студентів
  4. Підсумковий контроль
  5. Рекомендована література 

 

 

Повернутись на попередню сторінку