Програми, питання, література до курсів, що викладаються членами кафедри

Для студентів природничих факультетів.

  1. Бакалаври

Навчальні програми:

Робочі програми:

o    Програма практикуму з історії філософії.  Питання до  іспиту (факультет кібернетики)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія"(для бакалаврів механіко-математичного факультету лектор Руденко О.В.) Програма для студентів (Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія"(для бакалаврів ННЦ "Інститут біології та медицини" лектор Павлов Ю.В.)   Плани семінарських занять

o    Робоча програма дисципліни "Філософія"(для бакалаврів ННЦ "Інститут біології та медицини" спеціальності  Лабораторна діагностика лектор доц.Кравчук А.А.)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія"(для бакалаврів біологічного факультету  напрям підготовки  03.00.16 – ЕКОЛОГІЯ лектор Савинська І.В.)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів географічного факультету спеціальності "гідрометеорологія" лектор Кравчук А.А.)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів військового інституту лектор Кравчук А.А.)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів факультету комп’ютерних наук та кібернетики лектор проф.Чуйко В.Л.)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів географічного факультету спеціальностей  «геодезія, картографія та землеустрій» та «туризм»  лектор Кравчук А.А.)

o    Робоча програма дисципліни "Науковий образ світу"(для бакалаврів механіко-математичного факультету лектор Петрущенков С.П.)

o    Робоча програма дисципліни "Науковий образ світу"(для бакалаврів механіко-математичного факультету лектор Павлов Ю.В.)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів географічного факультету  спеціальності "географія"  лектор доц. Кравчук А.А.)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів ННІ "Інститут геології")

o    Робоча програма дисципліни "Философия (Філософія)" (для бакалаврів ННІ "Інститут геології")

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів хімічного факультету)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів ФІТ спеціальності  "програмна інженерія" лектор Савинська І.В.) Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів 2- го курсу ФРЕКС спеціальності  "комп'ютерна інженерія" лектор доц.Кравчук А.А.) 

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів 4- го курсу ФРЕКС спеціальності  "комп'ютерна інженерія" лектор доц.Кравчук А.А.) 

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів 4- го курсу ФРЕКС спеціальності  "прикладна фізика" лектор доц.Павлов Ю.В.)  Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів фізичного факультету)

o    Методичні матеріали до вивчення курсу "Філософія". (радіофізичний факультет).

o    Навчально-методичний комплекс дисципліни “Філософія” (філософія, логіка, етика, естетика) для студентів географічного факультету (Павлов Ю.В.)

  1. Магістри і спеціалісти

Навчальні програми

o    Актуальні проблеми філософії (географічний факультет).

o     Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (2016)

 о Навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень"(Модуль 1)( для спеціальності  «Міжнародний бізнес» (2014)

o    Філософські проблеми природознавства (механіко-математичний факультет)

Робочі програми

o    Робоча програма дисципліни "Актуальні проблеми природознавства". (для магістрів факультету кібернетики).

o    Робоча програма дисципліни "Філософські проблеми природознавства" (для магістрів механіко-математичного факультету).

o    Робоча програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" (для магістрів механіко-математичного факультету).

o    Робоча програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" (для магістрів  факультету кібернетики).

o    Робоча програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" (для магістрів хімічного факультету).

o    Робоча програма дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень”(для магістрів геологічного факультету).

o    Робоча програма дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень”(для магістрів ФРЕКС ) Інформаційний додаток до робочої програми .

o    Робоча програма дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень”(для магістрів фізичного факультету).Інформаційний додаток до робочої програми

o    Робоча програма дисципліни “Актуальні проблеми філософії ” (для спеціалістів географічного факультету спеціальності «економічна та соціальна географія» лектор Павлов Ю.В.)

o    Робоча програма дисципліни "Філософські проблеми сучасного природознавства" (для магістрів Науково-дослідного Інституту біології лектор Сидоренко Л.І.)

o    Робоча програма дисципліни "Філософські проблеми сучасного природознавства" (для магістрів біологічного факультету заочної форми навчання)

 

Для студентів філософського факультету

Бакалаври.

Навчальні програми

Робочі програми

·         Робоча навчальна програма дисципліни “Філософія й методологія науки”. (для студентів філософського факультету спеціальності “філософія”) (Питання на іспит)

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія наукового пізнання" (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» відділення політології)

 

Магістри

Навчальні програми

Робочі програми

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методика викладання філософії у вищих навчальних закладах" (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»)

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень"  (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр») Інформаційний додаток до робочої програми

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" (для магістрів ІІ курсу філософського факультету  спеціальності: Публічне управління та адміністрування (Державна служба))

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності" (для магістрів І курсу філософського факультету  спеціальності: Політологія)

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Новітня філософія науки" (для магістрів)

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Новітня філософія науки" (для магістрів заочної форми навчання)

 

 

Для аспірантів філософського факультету

   ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ (Робоча програма навчальної дисципліни ) (Матеріали по курсу)

·         зі спеціальності 09.00.09 - "Філософія науки" (для підготовки до кандидатського іспиту аспірантів філософського факультету)

·         зі спеціальності 09.00.02 - "Діалектика та методологія пізнання" (для підготовки до кандидатського іспиту аспірантів філософського факультету)

·        Сучасна методологія наукового пізнання: проблеми та перспективи

  

Для студентів інституту філології.

Навчальна програма

Робоча програма

 

 

Для студентів інституту  міжнародних відносин

Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" (Модуль 1)( для спеціальності «Міжнародне право»)

Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" (Модуль 1)( для спеціальності «Країнознавство»)

Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" (Модуль 1) ( для спеціальності «Міжнародні відносини і зовнішня політика»)

Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" (Модуль 1)( для спеціальності  «Міжнародна комунікація та міжнародна медіакомунікація та комунікативна технологія»)

Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень"(Модуль 1)( для спеціальності   «Міжнародні економічні відносини та  міжнародні фінанси»)

Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень"(Модуль 1)( для спеціальності  «Міжнародний бізнес» для магістрів 1 курсу)

Інформаційний додаток до робочої програми Informative application for Masters of Institute of International Relations compiler Yana Chaika

 

Для студентів економічного факультету.

Робочі програми

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія  наукових досліджень" (Управління ризиками та страхування, Міжнародна економіка )

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія  наукових досліджень" (Економічна кібернетика, Менеджмент державних фінансів, Корпоративні фінанси )

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія  наукових досліджень" (Економіка підприємства, Екологічний менеджмент та підприємство, Облік та аудит)

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія  наукових досліджень" (Прикладна статистика)

 

Для студентів факультету соціології.

Робочі програми

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень"

 

Для студентів Інституту журналістики.

Робочі програми

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень"

 

 

Для студентів факультету психології.

Робоча програма

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методика організації наукових досліджень Модуль «Філософсько-методологічні засади організації наукових досліджень»"(спеціальність "психологія")

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методика організації наукових досліджень Модуль «Філософсько-методологічні засади організації наукових досліджень»"(спеціальність "соціальна робота")

 

 

 

 

 

Філософія (для підготовки до кандидатського іспиту аспірантів та пошукувачів природничих спеціальностей).

 

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ (для  аспірантів природничих спеціальностей(вступ 2016)).

 

Повернутись на попередню сторінку

Last update: 19.09.17