До уваги студентів!

Для зв'язку з викладачами користуйтесь електронною поштою

 

 

Програми, питання, література до курсів, що викладаються членами кафедри

Для студентів природничих факультетів.

  1. Бакалаври

Навчальні програми:

Робочі програми:

o    Робоча програма дисципліни "Філософія"(для бакалаврів механіко-математичного факультету лектор доц.Руденко О.В.) Програма для студентів (Інформаційний додаток до робочої програми)    Питання до іспиту з філософії (2021)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія"(для бакалаврів механіко-математичного факультету лектор доц.Петрущенков С.П.)) Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія"(для бакалаврів механіко-математичного факультету лектор доц.Чайка Я.М.) Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів факультету комп’ютерних наук та кібернетики лектор проф.Чуйко В.Л.) Інформаційний додаток до робочої програми)

o        Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів факультету комп’ютерних наук та кібернетики лектор канд.філос.наук.Коперльос Р.Ю.) Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів  ІВТ  спеціальності "Хімія" лектор канд.філос.наук.Коперльос Р.Ю.)  Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів  ІВТ  спеціальності "Електроніка" лектор канд.філос.наук.Коперльос Р.Ю.)  Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів факультету комп’ютерних наук та кібернетики лектор доц.Петрущенков С.П.) Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів ННІ "Інститут геології "лектор доц.Кравчук А.А.)  Програма для студентів (Інформаційний додаток до робочої програми)  

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів  ІВТ  спеціальності "Прикладна фізика та наноматеріали" лектор канд.філос.наук.Коперльос Р.Ю.)  Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів ФІТ спеціальності "комп’ютерні науки" лектор доц.Павлов Ю.В.) Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів ФІТ спеціальності "телекомунікації та радіотехніка" лектор доц.Савинська І.В.) Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів ФІТ спеціальності "комп’ютерні науки" лектор доц.Савинська І.В.)  Завдання для дистанційної роботи на період карантину Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів ФІТ спеціальності "кібербезпека"  лектор доц.Павлов Ю.В.)Завдання для дистанційної роботи на період карантину  Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів ФІТ спеціальності "інженерія програмного забезпечення" лектор доц.Савинська І.В.)Інформаційний додаток до робочої програми)

o        Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів географічного факультету спеціальності  "туризм" лектор доц.Кравчук А.А.)  Програма для студентів (Інформаційний додаток до робочої програми)  

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів географічного факультету спеціальності  "географія" лектор доц.Кравчук А.А.) Програма для студентів (Інформаційний додаток до робочої програми)  

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів  ФРЕКС  лектор доц.Павлов Ю.В.)    Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів  ФРЕКС спеціальності  "Компютерна інженерія" лектор канд.філос.наук.Коперльос Р.Ю.)  Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів  ІВТ спеціальності  "Біологія" лектор канд.філос.наук.Коперльос Р.Ю.)  Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів фізичного факультету) Інформаційний додаток до робочої програми)  

o    Робоча програма дисципліни "Філософія"(для бакалаврів ННЦ "Інститут біології та медицини" лектор доц.Павлов Ю.В.) 

Інформаційний додаток до робочої програми)  

o    Робоча програма дисципліни "Философия" (руссю язык) (для бакалаврів ННЦ "Інститут біології та медицини" лектор доц.Петрущенков С.П.) 

Інформаційний додаток до робочої програми)  

o    Робоча програма дисципліни "Філософія"(для бакалаврів ННЦ "Інститут біології та медицини" лектор доц.Петрущенков С.П.) 

Інформаційний додаток до робочої програми)  

o    Робоча програма дисципліни "Філософія"(для бакалаврів ННЦ "Інститут біології та медицини" ОП «Лабораторна діагностика» лектор доц.Кравчук А.А.) 

o    Робоча програма дисципліни "Філософія"(для бакалаврів ННЦ "Інститут біології та медицини" ОП «Біотехнологія» лектор доц.Кравчук А.А.) 

o    Робоча програма дисципліни "Філософія"(для бакалаврів ННЦ "Інститут біології та медицини" лектор доц.Чайка Я.М(Освітня програма – «Медицина» )) 

Інформаційний додаток до робочої програми)  

o    Робоча програма дисципліни "Філософія"(для бакалаврів ННЦ "Інститут біології та медицини" лектор доц.Савинська І.В.(Освітня програма – «Медицина» )) 

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів хімічного факультету лектор доц.Комар О.В.) Завдання для дистанційної роботи на період карантину  Інформаційний додаток до робочої програми)  

 

 

Додаткові матеріали

 

o    Плани семінарських  занять (Загороднюк В.В.)

o    Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів ІІ курсу ФРЕКС (доц.Павлов Ю.В.)

o    Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Філософія” для студентів Інституту високих технологій (канд.філос.наук.Коперльос Р.Ю.)

 

 

  1. Магістри

Навчальні програми

o     Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (2016)

 о Навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень"(Модуль 1)( для спеціальності  «Міжнародний бізнес» (2014)

o    Філософські проблеми природознавства (механіко-математичний факультет)

o  Філософські проблеми сучасного природознавства ( біологiчний факультет)

Робочі програми

o    Робоча програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" (для магістрів механіко-математичного факультету).Інформаційний додаток до робочої програми

o    Робоча програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" (для магістрів  факультету кібернетики). Інформаційний додаток

o    Робоча програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" (для магістрів  хімічного факультету). Інформаційний додаток

o    Робоча програма дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень”(для магістрів ФРЕКС ) Інформаційний додаток до робочої програми .

o    Робоча програма дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень”(для магістрів ФІТ ) Інформаційний додаток до робочої програми .

o    Робоча програма дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень”(для магістрів ІВТ ) Інформаційний додаток до робочої програми .

o    Робоча програма дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень”(для магістрів фізичного факультету).Інформаційний додаток до робочої програми

o    Робоча програма дисципліни "Філософські проблеми сучасного природознавства" (для магістрів ННЦ "Інститут біології та медицини") Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософські проблеми сучасного природознавства" (для магістрів механіко-математичного факультету) Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни  Methodology of Research and Intellectual Property

 

 

Для студентів Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби

 

· Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності"      Інформаційний додаток до робочої програми    

 

Для студентів філософського факультету

Бакалаври.

Навчальні програми

Робочі програми

·         Робоча навчальна програма дисципліни “Філософія й методологія науки”. (для студентів філософського факультету спеціальності “філософія”) Інформаційний додаток до робочої програми    Інформаційний додаток до робочої програми для студентів заочної форми навчання

 

Магістри

Навчальні програми

Робочі програми

·  Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень"  (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності "Філософія") Інформаційний додаток до робочої програми

·  Робоча навчальна програма дисципліни Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності  (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності      "Культурологія")

·  Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності" (для магістрів І курсу філософського факультету  спеціальності: Політологія)   Інформаційний додаток до робочої програми

· Робоча навчальна програма дисципліни "Методика викладання філософії у вищих навчальних закладах" (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності   "Філософія")    Інформаційний додаток до робочої програми    

· Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності" (для магістрів І курсу філософського факультету спеціальності Публічне управління та адміністрування(Державна служба))     Інформаційний додаток до робочої програми    

 

 

Для аспірантів філософського факультету

   ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ (Робоча програма навчальної дисципліни ) (Матеріали по курсу)

·         зі спеціальності 09.00.09 - "Філософія науки" (для підготовки до кандидатського іспиту аспірантів філософського факультету)

·         зі спеціальності 09.00.02 - "Діалектика та методологія пізнання" (для підготовки до кандидатського іспиту аспірантів філософського факультету)

 

Робочі програми вільного вибору аспірантів

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Практична філософія та епістемологія науки"     Інформаційний додаток до робочої програми   

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Сучасні тенденції розуміння пізнавальних практик науки"

  

Для студентів інституту філології.

Навчальна програма

Робоча програма

 

Для студентів інституту  міжнародних відносин

Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" ( для спеціальностей «Міжнародне право»)

Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" ( для спеціальності «Регіональні студії»)

Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" (Модуль 1) ( для спеціальностей: «Міжнародні відносини»)

Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень"( для спеціальності  «Міжнародна комунікація» для магістрів 1 курсу)

Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень"( для спеціальності  «Міжнародний бізнес» для магістрів 1 курсу)

Робоча навчальна програма дисципліни   Методологія наукових досліджень у галузі міжнародного бізнесу (INTERNATIONAL BUSINESS RESEARCH)

Інформаційний додаток до робочої програми Informative application for Masters of Institute of International Relations compiler Yana Chaika

 

Для студентів економічного факультету.

Робочі програми

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія  наукових досліджень" (Управління ризиками та страхування, Міжнародна економіка ) Інформаційний додаток до робочої програми

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія  наукових досліджень" (Економічна кібернетика, Менеджмент державних фінансів, Корпоративні фінанси )

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія  наукових досліджень" (Економіка підприємства, Екологічний менеджмент та підприємство, Облік та аудит) Інформаційний додаток до робочої програми

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія  наукових досліджень" (Прикладна статистика)

Для студентів факультету соціології.

Робочі програми

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень"

 

Для студентів Інституту журналістики.

Робочі програми

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень"  (Інформаційний додаток до робочої програми)

 

 

Для студентів факультету психології.

Робоча програма

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методика організації наукових досліджень Модуль «Філософсько-методологічні засади організації наукових досліджень»"(спеціальність 053 Психологія, 231 Соціальна робота )

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методика організації наукових досліджень Модуль «Філософсько-методологічні засади організації наукових досліджень»"(спеціальність 011 Науки про освіту, 231 Соціальна робота, 073 Менеджмент )

 

 

 

 

 

Філософія (для підготовки до кандидатського іспиту аспірантів та пошукувачів природничих спеціальностей).

 

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ (для  аспірантів природничих спеціальностей(вступ 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)).

 

Повернутись на попередню сторінку

Last update: 29.08.22