Програми, питання, література до курсів, що викладаються членами кафедри

Для студентів природничих факультетів.

  1. Бакалаври

Навчальні програми:

Робочі програми:

o    Робоча програма дисципліни "Філософія"(для бакалаврів механіко-математичного факультету лектор Руденко О.В.) Програма для студентів (Інформаційний додаток до робочої програми)    Питання до іспиту з філософії (2017)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів факультету комп’ютерних наук та кібернетики лектор проф.Чуйко В.Л.) Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів факультету комп’ютерних наук та кібернетики лектор доц.Петрущенков С.П.) Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів ННІ "Інститут геології"лектор доц.Кравчук А.А.)  Програма для студентів (Інформаційний додаток до робочої програми)  

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів ФІТ спеціальності  "програмна інженерія" лектор Савинська І.В.) Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів ФІТ спеціальності "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" лектор доц.Комар О.В.) Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів 2- го курсу ФРЕКС спеціальності  "прикладна фізика" лектор Богачевський П.С.)  Програма для студентів (Інформаційний додаток до робочої програми)  

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів 2- го курсу ФРЕКС спеціальності  "комп'ютерна інженерія" лектор доц.Кравчук А.А.)  Програма для студентів (Інформаційний додаток до робочої програми)  

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів 4- го курсу ФРЕКС спеціальності  "комп'ютерна інженерія" лектор доц.Кравчук А.А.) Програма для студентів (Інформаційний додаток до робочої програми)  

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів 4- го курсу ФРЕКС спеціальності  "прикладна фізика" лектор доц.Павлов Ю.В.)  Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів фізичного факультету) Інформаційний додаток до робочої програми)  

Робочі програми дисциплін на другий семестр 

 

o    Робоча програма дисципліни "Науковий образ світу"(для бакалаврів механіко-математичного факультету лектор Петрущенков С.П.)

o    Робоча програма дисципліни "Науковий образ світу"(для бакалаврів механіко-математичного факультету лектор Чуйко В.Л.) Інформаційний додаток до робочої програми)  

o    Робоча програма дисципліни "Філософія"(для бакалаврів ННЦ "Інститут біології та медицини" лектор Павлов Ю.В.) 

Інформаційний додаток до робочої програми)   Індивідуальні завдання (з 24.01.2018 до 28.02.2018)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія"(для бакалаврів ННЦ "Інститут біології та медицини" лектор Петрущенков С.П.) 

Інформаційний додаток до робочої програми)   Індивідуальні завдання (з 24.01.2018 до 28.02.2018)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія"(для бакалаврів ННЦ "Інститут біології та медицини"  спеціальності «Біотехнологія» лектор доц.Кравчук А.А. Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів хімічного факультету лектор доц.Комар О.В.) Інформаційний додаток до робочої програми)   Індивідуальні завдання (з 24.01.2018 до 28.02.2018)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів ФІТ спеціальності "Інформатика" лектор Богачевський П.С.)

Індивідуальні завдання (з 24.01.2018 до 28.02.2018)

 

 

Додаткові матеріали

o    Програма практикуму з історії філософії.  Питання до  іспиту (факультет кібернетики)

o    Методичні матеріали до вивчення курсу "Філософія". (радіофізичний факультет).

o    Навчально-методичний комплекс дисципліни “Філософія” (філософія, логіка, етика, естетика) для студентів географічного факультету (Павлов Ю.В.)

  1. Магістри

Навчальні програми

o     Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (2016)

 о Навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень"(Модуль 1)( для спеціальності  «Міжнародний бізнес» (2014)

o    Філософські проблеми природознавства (механіко-математичний факультет)

o  Філософські проблеми сучасного природознавства ( біологiчний факультет)

Робочі програми

o    Робоча програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" (для магістрів механіко-математичного факультету).Інформаційний додаток до робочої програми

o    Робоча програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" (для магістрів  факультету кібернетики). Інформаційний додаток

o    Робоча програма дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень”(для магістрів ФРЕКС ) Інформаційний додаток до робочої програми .

o    Робоча програма дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень”(для магістрів ІВТ ) Інформаційний додаток до робочої програми .

o    Робоча програма дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень”(для магістрів фізичного факультету).Інформаційний додаток до робочої програми

o    Робоча програма дисципліни "Філософські проблеми сучасного природознавства" (для магістрів ННЦ "Інститут біології та медицини") Інформаційний додаток до робочої програми)

Робочі програми дисциплін на другий семестр 

o    Робоча програма дисципліни "Філософські проблеми сучасного природознавства" (для магістрів ННЦ "Інститут біології та медицини" спеціальність "Екологія") Інформаційний додаток до робочої програми)   Індивідуальні завдання (з 24.01.2018 до 28.02.2018)

 

 

 

Для студентів філософського факультету

Бакалаври.

Навчальні програми

Робочі програми

·         Робоча навчальна програма дисципліни “Філософія й методологія науки”. (для студентів філософського факультету спеціальності “філософія”) Інформаційний додаток до робочої програми    Інформаційний додаток до робочої програми для студентів заочної форми навчання

 

Магістри

Навчальні програми

Робочі програми

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень"  (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальностей             "Релігієзнавство", "Філософія", "Культурологія") Інформаційний додаток до робочої програми

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності" (для магістрів І курсу філософського факультету  спеціальності: Політологія) Інформаційний додаток до робочої програми

Робочі програми дисциплін на другий семестр 

 

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методика викладання філософії у вищих навчальних закладах" (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр») Інформаційний додаток до робочої програми          Індивідуальні завдання (з 24.01.2018 до 28.02.2018)

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" (для магістрів І курсу філософського факультету  спеціальності: Публічне управління та адміністрування (Державна служба))

Інформаційний додаток до робочої програми          Індивідуальні завдання (з 01.02.2018 до 28.02.2018)

 

 

Для аспірантів філософського факультету

   ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ (Робоча програма навчальної дисципліни ) (Матеріали по курсу)

·         зі спеціальності 09.00.09 - "Філософія науки" (для підготовки до кандидатського іспиту аспірантів філософського факультету)

·         зі спеціальності 09.00.02 - "Діалектика та методологія пізнання" (для підготовки до кандидатського іспиту аспірантів філософського факультету)

  

Для студентів інституту філології.

Навчальна програма

Робоча програма

 

 

Для студентів інституту  міжнародних відносин

Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" (Модуль 1)( для спеціальності «Міжнародне право»)

Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" (Модуль 1)( для спеціальності «Країнознавство»)

Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" (Модуль 1) ( для спеціальності «Міжнародні відносини і зовнішня політика»)

Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" (Модуль 1)( для спеціальності  «Міжнародна комунікація та міжнародна медіакомунікація та комунікативна технологія»)

Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень"(Модуль 1)( для спеціальності   «Міжнародні економічні відносини та  міжнародні фінанси»)

Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень"(Модуль 1)( для спеціальності  «Міжнародний бізнес» для магістрів 1 курсу)

Інформаційний додаток до робочої програми Informative application for Masters of Institute of International Relations compiler Yana Chaika

 

Для студентів економічного факультету.

Робочі програми

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія  наукових досліджень" (Управління ризиками та страхування, Міжнародна економіка ) Інформаційний додаток до робочої програми

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія  наукових досліджень" (Економічна кібернетика, Менеджмент державних фінансів, Корпоративні фінанси )

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія  наукових досліджень" (Економіка підприємства, Екологічний менеджмент та підприємство, Облік та аудит) Інформаційний додаток до робочої програми

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія  наукових досліджень" (Прикладна статистика)

 

Робочі програми дисциплін на другий семестр 

 

Для студентів факультету соціології.

Робочі програми

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень"

 

Для студентів Інституту журналістики.

Робочі програми

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень"  (Інформаційний додаток до робочої програми)

 

 

Для студентів факультету психології.

Робоча програма

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методика організації наукових досліджень Модуль «Філософсько-методологічні засади організації наукових досліджень»"(спеціальність 053 Психологія, 231 Соціальна робота )

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методика організації наукових досліджень Модуль «Філософсько-методологічні засади організації наукових досліджень»"(спеціальність 011 Науки про освіту, 231 Соціальна робота, 073 Менеджмент )

 

 

 

 

 

Філософія (для підготовки до кандидатського іспиту аспірантів та пошукувачів природничих спеціальностей).

 

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ (для  аспірантів природничих спеціальностей(вступ 2016, 2017)).

 

Повернутись на попередню сторінку

Last update: 05.04.18