Питання до іспиту з філософії (2020)

 

1.     Які особливості людської діяльності викликають формування світогляду? Поясніть Вашу позицію.

2.     За якими принципами визначаєтьсяісторичністьсвітогляду?Обґрунтуйте.

3.     Чи є актуальним сьогодні релігійний світогляд? Поясніть свою позицію.

4.     У чому полягає відмінність між релігійним і науковим світоглядами? Обґрунтуйте Вашу позицію.

5.     Чи можна ототожнювати світогляд і філософію? Обґрунтуйте Вашу думку.

6.     Що вивчає філософія? Поясніть свою відповідь.

7.     Філософія: наука чи форма суспільної свідомості? Поясніть свої погляди.

8.     На що скероване філософське пізнання? Обґрунтуйте власну позицію.

9.     В чому полягає суспільна значущість філософії? Обґрунтуйте Вашу позицію.

10.  Чому представників філософії «ранньої класики» називали натурфілософами? Обґрунтуйте Вашу відповідь.

11. Що означає вислів “антропологічний поворот в античній філософії” і з іменами яких мислителів він пов’язаний?

12.  Яка головна особливість християнської середньовічної філософії?Аргументуйте.

13.  Як можуть співвідноситись пізнання і віра? Поясніть.

14. В чому полягає гуманістичний характер філософії доби Відродження? Обґрунтуйте свою позицію.

15.   У чому полягає сутність поглядів на субстанцію в новоєвропейській філософії? Чиї погляди Ви поділяєте та чому?

16.   У чому полягає зв’язок філософії Нового часу з математикою й природознавством? Наведіть приклади.

17.   Яка система поглядів і чому отримала назву Просвітництва? Обґрунтуйте.

18.   Чому своє пояснення процесу пізнання Кант називав «коперніканським поворотом у філософії»? Обґрунтуйте.

19.   Якими причинами був обумовлений перехід від класичного до некласичного філософування?Аргументуйте.

20.   Розкрийте зміст аналітичної філософії як однієї з провідних філософських методологій. Наведіть приклади.

21.   Як розуміється поняття "матерія" у філософії та науці? Поясніть Вашу позицію.

22.   У чому полягають труднощі філософського вирішення проблеми свідомості? Обґрунтуйте.

23.    Чому багато філософів і мислителів кажуть про людину як таємницю? Яке Ваше розуміння людини?

24.   У чому сутність проблеми співвідношення біологічного та соціального в людині? Які варіанти вирішення цієї проблеми Ви знаєте і які поділяєте?

25    Чи дійсно існування людини в світі є унікальним? Обґрунтуйте власну позицію.

26.   У чому полягає парадоксальність феномену свободи особистості? Ваше розуміння свободи.

27.  Які типи ставлення до життя і смерті Ви знаєте? У чому сенс безсмертя особи? Поясніть свою позицію.

28.    Які методи використовуються в філософії і в чому їх специфічна характерність?

29.    У чому полягає специфіка філософського аналізу культури? Поясніть Вашу позицію.

30.     Яка визначальна причина кризи сучасної культури? Поясніть Вашу відповідь.