Завдання для студентів 3-го курсу спеціальності "Садово-паркове господарство'' ННЦ '' Інститут біології та медицини"
( викладач доц. Кравчук А. А.)
                                                         

Шановні студенти!

   На період продовження карантину до 24 квітня 2020р. Вам необхідно:

   1.Самостійно опрацювати лекційні теми 4,5; 6, 7, 8, 9, 10 (див. інформаційний додаток до робочої програми) та семінарські    заняття до них.

   2. Письмово розробити відповіді до семінарських занять: №5'' Філософська думка в Україні'' (питання 1-5)

   та №7''Теоретичне усвідомлення проблеми буття: філософська онтологія"(всі питання).

       3.Виконати та надіслати письмову роботу" Аналіз філософського тексту".Прошу неухильно дотримуватися вимог до змісту,    оформлення та обсягу( 5 сторінок ) вашої роботи. Узгоджувати вибраний  текст для аналізу (10-50 сторінок) з викладачем     не потрібно (див. інформаційний додаток).

   4. Опрацювати питання, що виносяться на іспит (наведені в кінці інформаційного додатку).

   5  Рецензування та оцінювання Ваших робіт здійснюватиметься із відновленням навчального процесу.