Завдання для студентів 3-го курсу спеціальності "Садово-паркове господарство'' ННЦ '' Інститут біології та медицини"
( викладач доц. Кравчук А. А.)

 

  Шановні студенти!

Доповнення до робочої програми. 

 8. Схема формування оцінки:

      Критерії оцінювання / дистанційне навчання /.

      Письмова доповідь: 

      8 балів - студент у повному обсязі ... далі за текстом.

      6 балів - студент у достатньому обсязі ... далі за текстом.

      4 бали  - студент в цілому володіє ... далі за текстом.

      2 бали  - студент не в повному обсязі... далі за текстом.

  

 Екзаменаційна робота виконується у вигляді тестового завдання та оцінюється у 40 балів.

 Тестове завдання складається лише із закритих питань.

 Приклади тестових завдань наведено  наприкінці інформаційного додатку до робочої програми.

      Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом за усні відповіді, 

 отримані під час аудиторних занять та за письмові доповіді / дистанційно /,за написання

 конспекту першоджерела.

  

     Оцінювання за формами контролю:

     1. Усна відповідь та письмова доповідь:

       

     ''8''x 6 = 48 балів;

       Написання конспекту першоджерела / фрагмент твору видатного філософа  /

     "10''x1=10 балів;

       Доповнення,участь у дискусіях під час аудиторних занять 

     ''2''x1=2 бали. 

      Максимум - 60 балів .

    2.Усна відповідь та письмова доповідь: 

      ''6''x5=30 балів; 

      Написання конспекту першоджерела  / фрагмент твору видатного філософа /

       ''5''x1=5 балів;

      Доповнення,участь у дискусіях під час аудиторних занять 

       ''1''x1=1 бал.

       Мінімум - 36 балів.

       

            Принагідно нагадую, що іспит із філософії призначено на 19 червня 2020 року о 10 годині.  Консультація - напередодні.

            Підтримуємо зв'язок онлайн та у разі необхідності телефоном.