Індивідуальні завдання для студентів 3 курсу групи

«Молекулярна біологія»

(теми доповідей)

 

 

 

 

 

ПІБ студента

Тема доповіді

1.

Балагутрак Тетяна

Екзистенціальна філософія та її різновиди

2.

Васькова Настя

Позитивістські ідеї в спадщині О. Конта, Г. Спенсера, Дж. Ст. Милля

3.

Волошин Іван

Принцип “найменшої витрати сил” і кумулятивна модель розвитку наукового знання в теорії Р. Авенаріуса та Э. Маха

4.

Дмитрук  Крістіна

Ідеї “аналітичної психології” К.Г. Юнга. Архетипи несвідомого

5.

Кочутенко Альона

Фрейдизм і неофрейдизм як філософсько-антропологічна доктрина. Теорія особистості З. Фрейда

6.

Марцинюк Марко

Емпірична метафізика А. Шопенгауера

7.

Мизюк Ірина

Криза традицій  раціоналізму в середині ХІХ ст.

8.

Нєкрасова Валерія

Сенс індивідуального існування у філософії С. К”єркегора. Екзистенціальні аспекти повсякденного життєвого розуму

9.

Овдієнко Владислав

Релігійний екзистенціалізм К. Ясперса

10.

Крупник Катя

Критика спекулятивної метафізики у філософії позитивізму і неопозитивізму

11.

Оксьом Наталя

Періодизація творчості Ф. Ніцше, його основні теми. “Життя”, “воля до влади”, ідея “надлюдини”, “імморалізм”, нігілізм, “вічне повернення”.

12.

Сирко Мирослав

Культурно-історична інтерпретація «життя» (В.Дільтей, Г.Зіммель, О.Шпенглер)

13.

Шкода Микита

Життя як метафізичний космічний процес (А. Бергсон)