Індивідуальні завдання для студентів 3 курсу групи «Біохімія»

(теми доповідей)

 

 

 

 

 

 

ПІБ студента

Тема доповіді

1.

Бавельська Настя

Екзистенціальні проблеми у творчій

спадщині А. Камю, Ж.-П. Сартра

2.

Даниленко Ліза

Поняття «життя» в ірраціоналістичній картині світу

3.

Заграй Яна

Періодизація творчості Ф. Ніцше, його основні теми

4.

Квашук Костянтин

Емпірична метафізика А. Шопенгауера

5.

Коршун Руслан

Сенс індивідуального існування у філософії С. К”єркегора

6.

Кузів Юлія

Архетипи несвідомого К. Г. Юнга. Антропологічна концепція Е. Фромма

7.

Могильнікова Даша

Теорія особистості З. Фрейда. Несвідоме і його роль у культурі

8.

Прокопенко Наталя

Критика спекулятивної метафізики у філософії позитивізму і неопозитивізму

9.

Райнич Яна

Ідеї екзистенціалізму у творчості М. Хайдеггера

10.

Шляхтова Наталя

Фрейдизм і неофрейдизм як філософсько-антропологічна доктрина

11.

Юрєв  Богдан

Ідеї “аналітичної психології” К.Г. Юнга.