Виконання індивідуальних завдань з курсу "Філософія"

на період карантину (з 04.04.2020 до 11.05.2020) для студентів

Навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини"

 

Викладач – доцент кафедри філософії та методології науки Петрущенков С.П.

Усі виконані завдання подаються в електронній формі. Адреса корпоративної пошти викладача spetrushenkov@knu.ua

 

Самостійно відпрацювати теми №1, 2 та 3 другого навчального модуля  (див. робочу програму курсу http://philsci.univ.kiev.ua/UKR/courses/rob-pr/ID_petr-biol.htm) .

 

1. Теоретичне усвідомлення проблеми буття:

філософська онтологія

 

Підготувати міні реферат (3-4 ст.) на одну з наведених тем:

1. Проблема буття a філософії М.Хайдеггера.

2. Онтологічний поворот у філософії XX ст.

3. Синергетика: зміст і основні проблеми.

4. Субстанційна та реляційна концепції простору і часу.

5. Детермінізм як принцип філософського осмислення світу.

6. Історико-філософський аспект ідеї розвитку.

7. Проблема прогресу та його критеріїв.            

 

2. Проблема духу і свідомості

 

Написати есе (2-3 ст.)  на одну з наведених тем:

1. Історичні та сучасні варіанти вирішення проблеми ідеального.

2. Головні труднощі філософського вирішення проблеми свідомості.

3. Фрейдівські ідеї безсвідомого в художній культурі XX ст.

 

3. Людина як предмет філософського аналізу.

 

Підготувати міні реферат (3-4 ст.) на одну з наведених тем:

1.    Концепція "природної людини" в добу Відродження.

2.  Соціал-дарвінізм як одна з версій інтерпретації проблеми співвідношення біологічного і соціального в "природі людини".

3. Біопсихосоціальна цілісність людини.

4. Свобода і відповідальність особи.

5. Поліфонія філософських версій місця людини у Всесвіті.