Виконання індивідуальних завдань з курсу "Філософія"

на період карантину (з 24.04.2020 до 11.05.2020) для студентів

Навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини"

 

Викладач – доцент кафедри філософії та методології науки Петрущенков С.П.

Усі виконані завдання подаються в електронній формі. Адреса корпоративної пошти викладача spetrushenkov@knu.ua

 

Самостійно відпрацювати теми №4, 5 та 6 другого навчального модуля  (див. робочу програму курсу http://philsci.univ.kiev.ua/UKR/courses/rob-pr/ID_petr-biol.htm) .

 

4. Проблема пізнання.

 

Дати короткі відповіді на наступні питання:

1. Назвіть основні етапи розробки проблем пізнання в історії філософії.

2. Розкрийте зміст понять "об'єкт", предмет" ї "суб'єкт пізнання"

3. Що таке істина, які її властивості та критерії?

 

5. Наука як соціокультурний та пiзнавальний феномен.

 

Дати короткі відповіді на наступні питання:

1. Поняття класичної, некласичної та постнекласичної науки.

2. Чим наукове знання відрізняється від інших форм знання?

3. Назвіть основні світоглядно-етичні проблеми сучасної науки (на прикладі біології).

 

6. Філософський розгляд культури і цивілізації.

Дати короткі відповіді на наступні питання:

1. Якими способами передається культурна спадщина?

2. Що таке "масова культура"?

3. Чи існує прогрес у культурі?