Індивідуальні завдання з курсу "Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної властивості" (модуль з методології) на магістерській ОП "Інформаційна аналітика та впливи", ФІТ. 

Лекції (4 години) :

У відповідності з інформаційним додатком до робочої програми з курсу для ФІТ опрацювати розділи з підручника «Методологія та організація наукових досліджень» http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Methodol.pdf та надіслати конспекти (розділу 1 та параграфів 6.3 та 6.2) проф. Добронравовій І.С. на корпоративну пошту irinadobronrvova@knu.ua (8 балів за конспект кожної лекції.

Для відпрацювання семінарських занять підготувати есе по одному з питань кожного з двох семінарів на основі вказаних джерел та відповідних розділів з підручника (макс. 8 балів за кожне есе). Залік буде виставлено згідно зароблених балів. 

Матеріали опрацювання надсилати з 9 червня до 18 червня 2020)