Виконання індивідуальних завдань з курсу "Науковий образ світу"

на період карантину (з 04.04.2020 до 11.05.2020) для студентів механіко-математичного факультету

 

Викладач – доцент кафедри філософії та методології науки Петрущенков С.П.

Усі виконані завдання подаються в електронній формі. Адреса корпоративної пошти викладача spetrushenkov@knu.ua

 

Виконати три письмові роботи (обсяг - 3-4 ст.).

 

1. Сучасна космогонічна картина світу.

2. Глобальні проблеми людства: сучасність та майбутнє.

3. Зміни картини світу в умовах інформаційного суспільства.