Виконання індивідуальних завдань з курсу "Науковий образ світу"

на період карантину (з 12.03.2020 до 03.04.2020) для студентів механіко-математичного факультету

 

Викладач – доцент кафедри філософії та методології науки Петрущенков С.П.

Усі виконані завдання подаються в електронній формі. Адреса корпоративної пошти викладача spetrushenkov@knu.ua

 

Завдання 1. Обрати одну тему та написати есе.

Перелік тем для есе (обсяг - 3-4 ст.).

1. Наука як система знань, дослідницька діяльність, соціальний інститут.

2. Культурні та цивілізаційні виміри науки.

3. Сучасна наука як система дослідницьких та технологічних практик.

4. "Картина світу" як форма світогляду та як система теоретичного знання.

5. Наукова картина світу в контексті інших "образів світу" (філософських, релігійних тощо).

6. Роль математики у становленні сучасної наукової картини світу.

7. Місце математики в системі наукового знання.

8. Ідея нелінійності і математичне пізнання.

9. Філософські засади наукових картин світу: системність, цілісність, складність як способи розуміння єдності багатоманітного у світі.

10. Філософські засади наукових картин світу: причинність і детермінізм.

11. Філософські засади наукових картин світу: простір і час.

12. Зміна засад розуміння реальності в сучасній науковій картині світу: від незмінності до глобального еволюціонізму.

 

Завдання 2. Письмова робота "Еволюція фізичної картини світу" (обсяг - 2-3 ст.).