Питання до іспиту з філософії (2018)

1.     В чому полягає гуманістичний характер філософії доби Відродження? Обґрунтуйте свою позицію.

2.     В чому полягає суспільна значущість філософії? Обґрунтуйте Вашу позицію.

3.     За якими принципами визначається історичність світогляду? Обґрунтуйте.

4.     На що скероване філософське пізнання? Обґрунтуйте власну позицію.

5.     Розкрийте зміст аналітичної філософії як однієї з провідних філософських методологій. Наведіть приклади.

6.     У чому полягає відмінність між релігійним і науковим світоглядами? Обґрунтуйте Вашу позицію.

7.     У чому полягає зв’язок філософії Нового часу з математикою й природознавством? Наведіть приклади.

8.     У чому полягає парадоксальність феномену свободи особистості? Ваше розуміння свободи.

9.     У чому полягає специфіка філософського аналізу культури? Поясніть Вашу позицію.

10.           У чому полягає сутність поглядів на субстанцію в новоєвропейській філософії? Чиї погляди Ви поділяєте та чому?

11.           У чому полягають труднощі філософського вирішення проблеми свідомості? Обґрунтуйте.

12.           У чому сутність проблеми співвідношення біологічного та соціального в людині? Які варіанти вирішення цієї проблеми Ви знаєте і які поділяєте?

13.       Філософія: наука чи форма суспільної свідомості? Поясніть свої погляди.

14.           Чи дійсно існування людини в світі є унікальним? Обґрунтуйте власну позицію.

15.           Чи є актуальним сьогодні релігійний світогляд? Поясніть свою позицію.

16.           Чи можна ототожнювати світогляд і філософію? Обґрунтуйте Вашу думку.

17.           Чому багато філософів і мислителів кажуть про людину як таємницю? Яке Ваше розуміння людини?

18.           Чому представників філософії «ранньої класики» називали натурфілософами? Обґрунтуйте Вашу відповідь.

19.           Чому своє пояснення процесу пізнання Кант називав «коперніканським поворотом у філософії»? Обґрунтуйте.

20.           Що вивчає філософія? Поясніть свою відповідь.

21.           Як можуть співвідноситись пізнання і віра? Поясніть.

22.           Яка визначальна причина кризи сучасної культури? Поясніть Вашу відповідь.

23.         Яка головна особливість християнської середньовічної філософії? Аргументуйте.

24.           Яка система поглядів і чому отримала назву Просвітництва? Обґрунтуйте.

25.           Якими причинами був обумовлений перехід від класичного до некласичного філософування? Аргументуйте.

26.           Які методи використовуються в філософії і в чому їх специфічна характерність?

27.           Які особливості людської діяльності викликають формування світогляду? Поясніть Вашу позицію.

28.           Які типи ставлення до життя і смерті Ви знаєте? У чому сенс безсмертя особи? Поясніть свою позицію.