Питання на іспит з філософії для 2016 року

1.      В чому полягає гуманістичний характер філософії доби Відродження?

2.      В чому полягає суспільна значущість філософії?

3.      За якими принципами визначається історичність світогляду?

4.      На що скероване філософське пізнання?

5.      У чому полягає відмінність між релігійним і науковим світоглядами?

6.      У чому полягає зв’язок філософії Нового часу з математикою й природознавством?

  1. У чому полягає парадоксальність феномену свободи особистості?
  2. У чому полягає специфіка філософського аналізу культури?

9.      У чому полягає сутність поглядів на субстанцію в новоєвропейській філософії?

  1. У чому полягають основні закономірності розвитку науки?

11.  У чому полягають труднощі філософського вирішення проблеми свідомості?

  1. У чому сутність проблеми співвідношення біологічного та соціального в людині? Які варіанти вирішення цієї проблеми Ви знаєте?
  2. У чому сутність проблеми співвідношення біологічного та соціального в людині? Які варіанти вирішення цієї проблеми Ви знаєте?

14.  Філософія: наука чи форма суспільної свідомості?

15.  Чи дійсно існування людини в світі є унікальним?

16.  Чи є актуальним сьогодні релігійний світогляд?

17.  Чи можна ототожнювати світогляд і філософію?

18.  Чому багато філософів і мислителів кажуть про людину як таємницю?

19.  Чому представників філософії “ранньої класики” називали натурфілософами?

20.  Чому своє пояснення процесу пізнання Кант називав "коперніканським поворотом у філософії"?

21.  Що вивчає філософія?

  1. Як можуть співвідноситись пізнання і віра?

23.  Яка визначальна причина кризи сучасної культури?

24.  Яка головна особливість християнської середньовічної філософії?

25.  Яка система поглядів і чому отримала назву Просвітництва?

26.  Якими причинами був обумовлений перехід від класичного до некласичного філософування?

27.  Якими причинами був обумовлений перехід від класичного до некласичного філософування?

28.  Які методи використовуються в філософії і в чому їх специфічна характерність?

29.  Які особливості людської діяльності викликають формування світогляду?

  1. Які типи ставлення до життя і смерті Ви знаєте? У чому сенс безсмертя особи?