Загальна інформація та методичні рекомендації щодо навчання в режимі дистанційного навчання з дисципліни «Філософія» для студентів ОС «бакалавр» ННЦ «Інститут біології та медицини»

До уваги студентів ОС «бакалавр» ННЦ «Інститут біології та медицини», які згідно із навчальними планами у цьому семестрі вивчатимуть дисципліну «Філософія» (викладач доц. Кравчук Андрій Андрійович). Спеціальність: біотехнологія – 3 курс, ландшафтний дизайн та озеленення – 3 курс, екологія – 3 курс, лабораторна діагностика – 2 курс, дієтологія – 2 курс.

Прошу ознайомитися із робочою програмою дисципліни «філософія» та інформаційним додатком до робочої програми на сайті кафедри філософії та методології науки за адресою http://www.philsci.univ.kiev.ua. Вибираємо мову: українська. Далі вибираємо «Програми»:

Робоча програма дисципліни "Філософія" (лектор доц.КравчукА.А для ННЦ «Інститут біології та медицини»)  Інформаційний додаток до робочої програми)  

 

Зверніть увагу на сітку годин, виділених на вивчення дисципліни, лекції та семінари, плани семінарських занять, критерії та шкалу оцінювання (у які будуть вноситися корективи на випадок продовження карантину, або його закінчення), перелік питань, що виноситься на іспит.

З 25.01.2021 року в ННЦ «Інститут біології та медицини» відбуватиметься дистанційне навчання.

Згідно з розкладом 04.02, 18.02, 04.03, 18.03, 01.04, 15.04, 29.04 (14 годин) читатимуться он-лайн лекції на платформі дистанційного зв’язку Zoom.  

Студенти повинні приєднатися до відповідної онлайн-лекції у зазначений у розкладі час (11:50-13:10).

28.01, 04.02, 11.02, 18.02, 25.02, 04.03, 11.03, 18.03, 25.03, 01. 04, 08.04, 15.04, 22.04, 29.04, 06.05 (30 годин) проводитимуться семінарські заняття на платформі дистанційного зв’язку Zoom у зазначений у розкладі час (13:25-14:45 та 15:00-16:20).

Семінарські заняття згідно з розкладом для кожної групи відбуватимуться у формі презентації (доповідей), усних відповідей/доповнень, участі в дискусіях.

Студенти мають творчо опрацювати наведену основну та додаткову літературу, першоджерела, вміти відповісти на питання для самоконтролю тощо. Тривалість повідомлення до 7 хвилин, обговорення до 10 хвилин.

Уразі відсутності на семінарському занятті з поважних причин студент може відпрацювати завдання на семінар у письмовій формі, надіславши його на корпоративну адресу викладача andriykravchuk@knu.ua. Обсяг матеріалу до 5 друкованих сторінок 14 кеглем. Вимоги до змісту матеріалу аналогічні, як і до усних відповідей, що наведені у критеріях оцінювання.

Термін  надсилання матеріалів до 7 днів.

Матеріали надіслані з порушенням строків розглядатися не будуть.

Творча робота (Аналіз філософського тексту) має бути виконана до 01.04. та надіслана для перевірки на корпоративну електронну адресу викладача.