Кафедра філософії та методології науки

Кафедра філософії та методології науки була створена у 1962 р. як загальноуніверситетська кафедра філософії природничих факультетів. Згодом кафедра увійшла до структури філософського факультету. У травні 1992 р. кафедра отримала сучасну назву «Кафедра філософії та методології науки».

Першим завідувачем кафедри (1962-1964) був професор О.В.Шугайлін, коло наукових інтересів якого становила філософія природничих наук, математичний апарат теоретичної фізики та його філософське значення, а також історія станов­лення наукового світогляду. Він виявився переконаним при­хильником і провідником наявних на той час тенденцій кардинального перегляду принципового змісту фундаментальних теорій некласичного природознавства з позиції авторитарної ідеології (Проти суб’єктивізму у так званій теорії відносності // Вісник АН УРСР, 1953, №1; «Борьба материализма с идеализмом в квантовой механике». – К., 1963). Переїхавши до Росії, О.В.Шугайлін був професором Ростовського інститу­ту інженерів залізничного транспорту, де видав одну зі своїх останніх праць – «Проблема истины в диалектической и фор­мальной логике» (Ростов-на-Дону, 1987).

У 1964-1987 рр. кафедру очолювала професор, академік АН вищої школи України, заслужений працівник культури України H.Т.Костюк, перша жінка – доктор філософських наук в Україні. Під науковим керівництвом H.Т.Костюк захищено 2 докторські і 20 кандидатських дисертацій дослідниками з України, Чехії, Польщі, Монголії і В’єтнаму. Будучи авторкою 150 наукових і науково-методичних праць, зокрема, книги «Космос  и жизнь» (К., 1964), індивідуальної монографії «Проблема сутності життя. Досвід філософського узагальнення деяких аспектів пізнання живого» (К., 1967), співавтором понад 10 колективних монографій, серед яких «Об’єктивна зумовленість і діалектика інтеграції сучасного наукового знання» (К., 1998), «Интеграция современного научного знания: методологический анализ» (К., 1984), разом з колективом кафедри професор Н.Т.Костюк розробляла проблеми філософії та методології науки, філософії природничих наук. Під керівництвом професора Н.Т.Костюк 1980 року був заснований і видавався часопис «Філософські про­блеми сучасного природознавства». Вона була редактором 60 номерів цього журналу, на сторінках якого друкувалися праці філософів і науковців-дослідників. Пропрацювавши в університеті майже сорок років і отримавши почесні звання «Заслужений працівник культури УРСР», «Відмінник освіти України», медалі «За доблесну працю», «Ветеран праці», «До 1500-річчя Києва», професор Н. Т. Костюк продовжувала активну творчу діяльність. Вона була стипендіатом державної стипендії «Видатним діячам освіти», мала звання «Майстер декоративно-прикладного мистецтва» за напрочуд гарні вишивані картини, кілька з яких прикрашають читацьку залу філософського факультету. Вже будучи на пенсії, Нінель Трохимівна цікавилась справами кафедри, підтримувала зв’язок зі своїми учнями, колишніми і нинішніми членами кафедри, які і провели її в останню путь на 93 році її життя.

У 1987-1997 рр. кафедру очолювала професор Т.Д. Пікашова, коло наукових інтересів якої, як біолога за фахом, було пов’язане з філософією біології та проблемами теоретичного знання («Биология как теоретическая система знания». – К., 1982; «Разрешение проблемы теоретического знания». – К., 1986), з історією науки і техніки («Основи історії науки і техніки / у співавторстві з Л.О.Шашковою». – К., 1997), де висвітлені певні історичні епохи розвитку наукового пізнан­ня, еволюція пізнавальних процесів та їх змісту, зміна місця й призначення науки, її дисциплінарна структура в конкрет­ний історичний період. У 1992-1995 рр. викладачі кафедри працювали в межах міжнародної наукової програми «Трансформація гуманітарної освіти в Україні» (професор Т.Д.Пікашова, доценти Л.О.Шашкова, Ю.В.Джулай, В.Л.Чуйко, В.А.Бугров, А.І.Пипич).

Серед професорсько-викладацького складу кафедри в різні роки були такі видатні науковці, як професори В.С.Лутай, О.І.Кедровський, Л.А.Соловей, О.І.Яценко,  П.С.Дишлевий, доцент В.Ф.Шевцов.

З 1997 по 2022 рр. кафедру очолювала професор І.С.Добронравова, яка досліджувала філософію та методологію науки (фізики та синергетики), започаткувавши вивчення філософських та методологічних засад синергетики як одного з визначальних напрямів постнекласичної науки, що постає в процесі сучасної глобальної наукової революції. Вона є авторкою індивідуальної монографії «Синергетика: становление нелинейного мышления» та розділів у багатьох колективних монографіях, виданих в Україні та за її межами. Також нею опубліковано 80 статей в українських та зарубіжних наукових часописах.  У 2017 році нею видана збірка праць «Практична філософія науки». З 2002 року І.С.Добронравова є президентом Українського синергетичного товариства – національної громадської організації, яка об’єднує науковців та викладачів вищої школи, зацікавлених у вирішенні проблем розвитку людства й модернізації україн­ського суспільства на засадах синергетичної парадигми самоорганізації – нової методології пізнання й практики. Наукове співробітництво здійснювалось нею в рамках міжнародних проектів: проект ІНТАС «Людська діяльність в складному світі» (2001-2003); проекти «Постнекласичні методології: історія, сучасність, перспективи» (2005-2007); «Філософсько-методологічні засади сучасного наукового дослідження», №0106U005253, (2005-2008); «Постнекласичні практики у мінливому світі» (2008-2010). З 2011 року Українське синергетичне товариство, в якому беруть участь і деякі викладачі кафедри, і аспіранти та докторанти професора Добронравової, є колективним членом Міжнародного центру системних досліджень імені Людвига фон Берталанфі, а в 2014 році товариство виступило співорганізатором Міжнародної наукової конференції з системних досліджень  EMCSR-2014:  “Civilisation at the Crossroads: Response and Responsibility of the Systems Sciences”

I.С.Добронравова нагороджена орденом Княгині Ольги III ступеня (2009).

З жовтня 2022 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри філософії таметодології науки призначений кандидат філософських наук, доцент Сергій Петрущенков, який очолив з 1 вересня 2023 року після проходження конкурсу.

 

Сьогодні на кафедрі філософії та методології науки працюють:

завідувач кафедри кандидат філософських наук, доцент Сергій Петрущенков

доктор філософських наук, професор Ірина Добронравова

доктор філософських наук, професор Лідія Сидоренко

доктор філософських наук, професор Вадим Чуйко

кандидат філософських наук, доцент Тетяна Білоус

кандидат філософських наук, доцент Олена Комар

кандидат філософських наук, доцент Андрій Кравчук

кандидат філософських наук, доцент Юрій Павлов

кандидат філософських наук, доцент Ольга Руденко

кандидат філософських наук, доцент Інна Савинська

кандидат філософських наук, доцент Яна Чайка

асистент Мирослав Бугров

кандидат філософських наук, асистент Вячеслав Загороднюк

кандидат філософських наук, асистент Руслана Коперльос