Чайка Яна Миколаївна 

 

доцент кафедри філософії та методології науки

 

кандидат філософських наук 

 

 

E-mail: yanachaika@knu.ua

 

orcid.org/0000-0002-7255-733X

 

 

 Телефон кафедри: +38(044)5213295

 

 Коло наукових інтересів:

 

Методологія науки, філософські засади наукових досліджень, філософія освіти, методологія та методика викладання філософії у ЗВО, філософські практики, філософія психології, філософія педагогіки. 

 

 

 

Навчальні дисципліни, які зараз викладає:

 

( Лекціі , семінарські заняття, форма контролю – в залежності від плану підготовки – іспит/залік) 

 

Methodology and Organization of Scientific Research with Intellectual Property» студентам факультету кібернетика; «Methodology of International Legal Research» студентам спеціальності «Міжнародне право»; «Methodology of International Business Research» студентам спеціальності  «Міжнародні економичні відносини» Інституту міжнарожних відносин

 

Методологія та організація наукових досліджень  для магістрів першого року навчання філософського факультету, спеціальності:публічне управління(заочної форми навчання) 

 

Філософія для студентів 2 курсу навчання механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Філософія для студентів 2 курсу навчання спеціальності медицина,   ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

(лекції, семінарські заняття, форма контролю – іспит).

 

 

 

Професійна активність:

 

 Cтажування «New and innovative teaching methods» в Універсітеті Економічному у Кракові, Польщa, nr2075/msap/2018,сертифікат (108 годин). 08-26.10-2018

 

 

 

Вибрані публікації:

 

Підручники та посібники:

 

Розділ 8: Система організації наукової діяльності. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. для студ.-магістр. Усіх спец. / за ред. І.С.Добронравової (ч. 1), О.В.Руденко (ч. 2). – К. : ВПЦ "Київський університет", 2018- С 427-470

 

Розділи монографій:

 

Соціальний інтелект особистості. Освіта майбутнього: концепції, методи, підходи: колективна монографія/кол. авт.; голов. ред. В.В. Любарець, В. В. Бахмат. Київ: Міленіум, 2020. 310 с.-С. 194-202 

 

 

 

 

Наукові статті останніх років:

 

1. Сommunicative strategies of cognition for complexеty. EMCSR 2014: Civilisation at the Crossroads - Response and Responsibility of the Systems Sciences Vienna, 22-25 April 2014.-P. 788-792.

 

2. Nataliia Kanosa, Iana Chaika, Inna Lytvynova, Tetiana Yakovyshyna, Valentyna M. Uspenska. APPLICATION OF THE FORM OF TRAINING AS A TECHNOLOGY OF ACTIVE LEARNING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. JCR. 2020; 7(12): 1244-1247. doi:10.31838/jcr.07.12.216