Добронравова Ірина Серафімівна,

професор кафедри філософії та методології науки

доктор філософських наук, професор

 

E-mail: irinadobronravova@knu.ua    

orcid.org/0000-0002-8767-4045

Researcher ID in Web of Science:: F-3705-2018

Телефон кафедри: +38(044)5213295

 

Коло наукових інтересів:

філософія науки, філософські засади фізики та синергетики, філософія освіти, епістемологія.  

 

Навчальні дисципліни, які зараз викладає:

Методологія та організація наукових досліджень для магістрантів першого року навчання на фізичному факультеті, ФРЕКС, ІВТ, ФІТ (лекції)  Філософія науки та інновацій для аспірантів першого року навчання на фізичному факультеті, ФРЕКС, ФІТ, ІВТ (лекції та семінари).

Філософія та методологія науки для бакалаврантів четвертого року навчання на філософському факультеті (лекції та семінари)

 

Професійна активність:

Підготувала 7 кандидатів та 5 докторів філософських наук.

 

Громадська активність:

Президент Українського синергетичного товариства

Член Товариства Берталанфі (Відень, Австрія)

Вибрані публікації:

 

Підручники:

Методологія та організація наукових досліджень. Посібник для магістратури.

Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018  607 с.  (науковий редактор та співавтор) http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Methodol.pdf

Філософія науки. Підручник для аспірантів. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018 . 255 с. (науковий редактор та співавтор)  http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Phil-science.pdf 

Філософія та методологія науки. Підручник  для університетів. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2008, 223с.  (науковий редактор та співавтор)

http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr-sidor.pdf

Новітня філософія науки. Підручник  для університетів. Київ:: «Логос», 2009, 243с   (науковий редактор та співавтор)

Новітня західна філософія науки. Підручник  для університетів. Київ:  «Парапан», 2007, 243с . (науковий редактор та співавтор)

Книги:

Практична  філософія науки Суми: Університетська книга, 2017,  351с.  http://www.synergetic.org.ua/materials/dobr_pract_fil_nauki_2017.pdf 

Синергетика: становление нелинейного мышления. Киев: «Лыбидь»,1990, 157с. http://philsci.univ.kiev.ua/biblio/Dobr-sinerg/index.html

Розділи монографій останніх років:

Conceptual Foundations for Application of Cognitive Technologies to Education in Cognitive Technologies to Education. Sumy: University book. 2018, 199 p.,  pp 21-33.

Дескриптивність нелінійного теоретичного знання . в кн. Людина в складному світі». Суми: Університетська книга, 2017.  357с. С. 177-198

Нелинейное и сложное мышление. – В кн.Философия мышления. Одесса: «Печатный дом», 2013. 442с. С. 91-104.

Наукові статті останніх років:  

Когнітивні засади освітніх стратегій //Філософія освіти, №2, 2018, с.134-145.

Truth  as Nonlinear Process //  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Вип.1, 2017, с.5-8.

Дескриптивність нелінійного теоретичного знання та самоорганізація нелінійної науки. // Філософія освіти. №1, 2017, с. 30-42.

Добронравова І.С. Мультиверсум: філософська рефлексія  над теоретичними ідеями та емпіричнми даними. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія, 4(4), 5-13. https://doi.org/10.17721/2523-4064.2021/4-1/12 

 Добронравова І.С. Автопоезіс  в он-лайн навчанні. //Філософія освіти, №1, 2021. С. 171-179.

 Добронравова І. Social Responsibility and Social Cohesion as Drivers in the  Sustainable Development of Universities.

Dielini, M; Nesterova, M; Dobronravova, I. BALTIC JOURNAL OF ECONOMIC STUDIES Volume: 7    Issue: 4    Pages: 63-71    Published: 2021    Document Type: Article    DOI: 10.30525/2256-0742/2021-7-4-63-71    Accession Number: Impact Factor 2020 = n/a WOS:000722693500008   

 Iryna Dobronravova; Lidija Sidorenko  POST NON-CLASSICAL SYNTHESIS OF KNOWLEDGE IN MODERN BIOTECHNOLOGIES Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Philosophy  2022 | Journal article DOI: 10.17721/2523-4064.2022/6-3/13

 Dobronravova I. Nesterova M. Social Self-Organization as Cohesion Driver in Socio-Cultural Sphere // Socio-Cultural Management Journal. Volume 5 (2022), Number 1, pp. 58-73
doi:
https://doi.org/10.31866/2709-846x.1.2022.257669