Савинська Інна Володимирівна,

доцент кафедри філософії та методології науки

кандидат філософських наук

 

E-mail: sainna@ukr.net    

 

orcid.org/ 0000-0002-3929-6801

 

Телефон кафедри: +38(044)5213295

 

Коло наукових інтересів:

філософія науки, антична та середньовічна філософія, філософська антропологія.

 

Навчальні дисципліни, які зараз викладає:

 

Філософія для бакалаврів третього курсу на факультетів інформаційних технологій.

Philosophy (курс англійською мовою) для іноземних студентів спеціальності «Медицина» в ННЦ біології та медицини.

 

 

Професійна активність:

 

Проходила міжнародне наукове стажування:

     у травні 2018 року при полько-українському центрі гуманітарних досліджень (Зеленогурський університет, Польща). Також, під час стажування взяла участь у міжнародній науковій конференції «Сучасне мистецтво в часи цифрових медіа» (тема виступу: «Znaczenie percepcji we współczesnej fenomenologii architektury» («Значення перцепції в сучасній феноменології архітектури»), наявні сертифікати.

      У якості офіційного опонента брала участь у захисті дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Туренка В.Е. «Феномен любові: філософсько-антропологічні виміри східнопатристичної традиції» (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова).

 

     Брала участь у наукових конференціях, теоретичних семінарах, міжнародних філософських школах та конкурсах молодих вчених:

     2013 рік – учасник міжнародного семінару «Філософія для дітей і діалог дорослих: шляхи перетину в освіті» (Київський національний університет  ім. Тараса Шевченка);

     2013 рік – учасник міжнародного круглого столу «Філософські традиції Польщі та України: актуальні проблеми дослідження» (м. Київ, Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського);

     2016 рік – учасник літньої Філософської школи «Суспільство рівних можливостей та відмінних світоглядів: у пошуках рівноваги» (м. Львів), наявний сертифікат.

     2016 рік – учасник Всеукраїнського конкурсу молодих дослідників            ім. Неллі Адольфівни Іванової-Георгієвської (м. Одеса), за статтю «Едит Штайн в геттінгенському колі феноменологів» нагороджена дипломом.

    2019 рік - лектор Філософсько-психологічної школи інтелектуального розвитку (м. Брюховичі, 2019 р.)

 

 

Вибрані публікації:

 

Підручники:

 

Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / І. С. Добронравова – К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. – 607 с. (співавтор).

 

 

Наукові статті останніх років:  

 

1.    Ексцентричність та подвійна трансценденція особи: зв'язок смислів антропологічних проектів Кароля Войтили та Гельмута Плеснера. Філософська думка. – К.:  2012. - № 4. – С. 69-82.

2.    Едіт Штайн в ґеттінґенському колі феноменологів. Δόξα/Докса (1) 27. – Одеса: 2017. -  С. 252-267.

3.    Інарґден Р. Про філософські дослідження Едит Штайн. Δόξα/Докса (1) 29. – Одеса:  2018. – С. 171-193.