Коперльос Руслана Юріївна

Асистент кафедри філософії та методології науки, кандидат філософських наук

 

E-mail: koperlosr@ukr.net

ORCID: orcid.org/0000-0002-4896-2407

Телефон кафедри: +38(044)5213295

 

Коло наукових інтересів:

філософія науки, філософські засади синергетики, філософія освіти, філософія свідомості, філософія біології, філософія екології, етика науки.

 

Навчальні дисципліни, які зараз викладає:

Філософія для бакалаврів факультету комп’ютерних наук та кібернетики, Інституту високих технологій, механіко-математичного факультету (лекції та семінари), Інституту біології та медицини, факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем (семінари).

 

Громадська активність:

Брала участь у Вступній кампанії 2016 - 2020 років, а саме була помічником Відповідального секретаря Приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Публікації:

Розробила Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Філософія» для студентів Інституту високих технологій.

Участь в конференціях:

Synergetics in the educational space // “The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2020”, International Scientific Conference (2020; Kyiv).  International Scientific Conference “The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2020”, the first session, April 22-23, 2020: [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. – Kyiv: Publishing center “Kyiv University”, 2020. – 290p. – Р. 56-57.

Understanding the nonlinearity of personality in the educational process // The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2020», International Scientific Conference (2021; Kyiv). International Scientific Conference «The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2021», April 21-22, 2021: [Abstracts] / Ed.board: A.Konverskyi [and other]. – Kyiv: Publishing center «Kyiv University», 2021. – 502 p. – Р. 302-303

Людина як нелінійна особистість // Людина у світі духовної культури. Філософські, культурологічні, морально-естетичні та релігійні виміри буття людини у світі. Збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених (18 листопада 2021р) Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування, 2021. – С. 27-29

 

Наукові статті останніх років: 

Моделювання природних, економічних і соціальних нелінійних систем // Modern engineering and innovative technologies. – Karlsruhe, Germany, September 2020. – Issue №13 Part 5. – Р. 113-116.

Nonlinearity of the educational process: synergetic approach // SWorldJournal. - Published by: SWorld &D.A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov, Bulgaria, November 2021. – Issue №10 Part 2. – Р. 125-128.

Human as a complexity system and a nonlinear person // Modern engineering and innovative technologies. – Published by:  Sergeieva&Co Karlsruhe, Germany, December 2021. – Issue №18, Part 4. – Р. 88-92

Відношення «викладач-студент»: нелінійність взаємодії особистостей // Філософія освіти / Philosophy of Education: науковий журнал. – 2021,

т. 27, № 2 // Інститут вищої освіти НАПН України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Київ, 2021. – С. 138-147 (фахове видання)

Розуміння нелінійності особистості в постнекласичній раціональності // Актуальні проблеми філософії та соціології, (34), 2022. – С. 9-12 (фахове видання).