Кравчук Андрій Андрійович (нар. 10.11.1953 с.Колодянка Новоград-Волинського району Житомирської області), доцент кафедри філософії та методології науки, кандидат філософських наук.

Закінчив  КДУ імені Тараса Шевченка (1978),  заступник директора студмістечка (1979-1983), звільнений заступник голови профспілкового комітету викладачів та співробітників КДУ (1983-1989).

Навчався в аспірантурі при кафедрі філософії природничих факультетів (1984-1988). Асистент кафедри природничих факультетів (1989-1997), доцент кафедри філософії та методології науки(1997), заступник декана філософського факультету з навчально-виховної роботи (1997), заступник декана філософського факультету з навчальної роботи (1999-2009), доцент кафедри філософії та методології науки з 2009 по теперішній час. У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію “Методологічний аналіз тенденції теоретизації геології”.

Напрямок наукової діяльності – методологія науки. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Основні наукові праці: Социально-культурная функция геологических теорий в решении экологической проблемы. (ФВСЕ, 1989); Историзм в формировании картины геологической реальности // Принцип развития историзма в геологии и палеобиологии. (Сб.н.тр. - Новосибирск, 1990. - С.50-59); Актуальні світоглядні і гуманітарні аспекти викладання фундаментальних геологічних наук. (“Геологія”. Вип.№4, 1996); Стан та перспективи розвитку наукової теорії (Матеріали "Днів науки" філософського ф-ту, 1998); Наукове співтовариство як засіб самоорганізації наук. ("Наука та наукознавство" УАННП "Фенікс". - №2(20). – 1998); Концепція біосфери та методолого-теоретичні орієнтири її пізнання (Вісник КНУ. Серія: Філософія. Політологія. - Вип. 52, 2003), Філософія: хрестоматія : у 2 т. Т.1. Філософська пропедевтика: навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей.(К. : ВПЦ "Київський університет", 2010. – 848 с.)

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки,  плідну науково-педагогічну діяльність, підготовку висококваліфікованих кадрів та нагоди створення 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України (29.10.2009 р.), знаком “Відмінник освіти України” (17.04.2003 р.) та Почесною Грамотою Національної академії педагогічних наук України (2018 р.).