Кравчук Андрій Андрійович (нар. 10.11.1953 с.Колодянка Новоград-Волинського району Житомирської області), доцент кафедри філософії та методології науки, кандидат філософських наук.

Закінчив  КДУ імені Тараса Шевченка (1978),  заступник директора студмістечка (1979-1983), звільнений заступник голови профспілкового комітету викладачів та співробітників КДУ (1983-1989).

Навчався в аспірантурі при кафедрі філософії природничих факультетів (1984-1988). Асистент кафедри природничих факультетів (1989-1997), доцент кафедри філософії та методології науки(1997), заступник декана філософського факультету з навчально-виховної роботи (1997), заступник декана філософського факультету з навчальної роботи (1999-2009), доцент кафедри філософії та методології науки з 2009 по теперішній час. У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію “Методологічний аналіз тенденції теоретизації геології”.

Напрямок наукової діяльності – методологія науки. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Основні наукові праці: Социально-культурная функция геологических теорий в решении экологической проблемы. (ФВСЕ, 1989); Историзм в формировании картины геологической реальности // Принцип развития историзма в геологии и палеобиологии. (Сб.н.тр. - Новосибирск, 1990. - С.50-59); Актуальні світоглядні і гуманітарні аспекти викладання фундаментальних геологічних наук. (“Геологія”. Вип.№4, 1996); Стан та перспективи розвитку наукової теорії (Матеріали "Днів науки" філософського ф-ту, 1998); Наукове співтовариство як засіб самоорганізації наук. ("Наука та наукознавство" УАННП "Фенікс". - №2(20). – 1998); Концепція біосфери та методолого-теоретичні орієнтири її пізнання (Вісник КНУ. Серія: Філософія. Політологія. - Вип. 52, 2003), Філософія: хрестоматія : у 2 т. Т.1. Філософська пропедевтика: навч. посіб. для бакалаврів фізико-математичних і природничих спеціальностей.(К. : ВПЦ "Київський університет", 2010. – 848 с.)

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки,  плідну науково-педагогічну діяльність, підготовку висококваліфікованих кадрів та нагоди створення 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України ( 29.10.2009 р.) та знаком “Відмінник освіти України” (17.04.2003 р.).