Руденко Ольга Валентинівна (нар. 24.02.1967, м.Словянськ, Донецької обл.). Закінчила філософський факультет КДУ ім.Т.Г.Шевченка (1990), навчалась в аспірантурі кафедри історії філософії (без відриву від виробництва). З 2004 р. – асистент кафедри філософії та методології науки. Захистила кандидатську дисертацію ““Допозитивістський” етап філософії науки (історико-філософський аналіз)” (2004).

Асистент кафедри філософії та методології науки (2004), кандидат філософських наук (2004), доцент (2008).

Напрямок наукових досліджень: історія філософії науки, теорія наукового пізнання, історія методології наукового пізнання, філософія природи, аналітична філософія.

Автор понад 25 наукових праць.

Основні наукові праці: Словник з історії філософії – К., 2005. – 1200 с. ( розділ);  Філософія науки, її предмет та періодизація//Монографія: Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть. –  К., 2007. – С. 104-116; До питання про місце “філософії науки” в структурі сучасного філософського знання // “Наукові записки” Тернопільського державного пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія, економіка, соціологія. – Тернопіль, 1999. – №2. – С.63-66; Погляд на науку як соціокультурний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – К., 2003. – Вип. 49. – С.21-24; Становлення філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – К., 2003. – Вип. 60. – C.87-90; “Допозитивістський” етап формування філософії науки: історико-філософське дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2004. – Вип. 66-67. – С.85-86; Природа: досвід історико-філософського розуміння // Альманах “Філософські проблеми гуманітарного знання”. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2006. – №10-11. – С.196-201; До питання про специфіку сучасного пізнання // Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського ф-ту-2007”. Матеріали доповідей та виступів. – Частина 4. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007 – с.115-116.

Руденко О.В. у 2006 році за сумлінну працю, особистий внесок до підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність об’явлена подяка ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.