Проф. І.С.Добронравова

ВСТУП

Підручник «Філософія науки та інновацій» написано у відповідності з програмою курсу, затвердженою Вченою радою філософського факультету  Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Цей курс є обов'язковим в освітній програмі аспірантів першого року навчання всіх факультетів університету. Перед  вами перша частина підручника, підготовлена викладачами кафедри філософії та методології науки під науковою редакцією завідуючої цієї кафедри доктора філософських наук професора І.С.Добронравової .

Змістовно курс з філософії науки покликаний поглибити знання майбутніх докторів філософії про науку як дослідження, соціальний інститут та феномен культури, сприяти усвідомленню місця власних наукових розвідок аспірантів у загальному розвитку світової науки та особливо у сучасній науковій революції, пов'язаній зі становленням нелінійної науки. Аспіранти нашого університету , навчаючись попередньо в магістратурі, слухають курс «Методологія та організація наукових досліджень», тому в аспірантському курсі, базуючись на їх знаннях про методологічні системи, ми зосереджуємо увагу на епістемологічних засадах наукового дискурсу. Поглиблено при цьому розглядається сучасна некласична, зокрема, еволюційна епістемологія.  Розуміння істини як процесу, а особливо як нелінійного процесу створить сприятливі умови для уникнення конфліктів між новітніми науковими знаннями та застарілими епістемологічними уявленнями.

Сучасні міждисциплінарні та транс дисциплінарні зв'язки, яких потребує рішення комплексних задач у співробітництві вчених різних спеціальностей, висуває на перший план  проблеми їхньої комунікації. Свідомій орієнтації у цій проблематиці сприятимуть не тільки знання про науковий дискурс, а й аналіз  реальних наукових практик, здійснений у сучасних розвідках  соціології науки.

Окремий розділ присвячено розгляду загальних питань філософії інновацій. Спеціальні питання інноваційної діяльності у різних наукових дисциплінах зазвичай висвітлюються фахівцями з методології окремих наукових дисциплін.

Авторський доробок розподілений по окремих розділах таким чином:

проф., д.ф.н. І.С.Добронравова (передмова, 3 розділ, 4 розділ);

проф.., д.ф.н. Л.І.Сидоренко (1 розділ, підрозділ 2.4);

проф.., д.ф.н. В.Л.Чуйко (6 розділ);

доцент, к.ф.н. Білоус Т.М. (5 розділ);

доцент, к.ф.н. О.В.Комар) (7 розділ);

доц.., к.ф.н. С.П.Петрущенков (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3);

доцент, к.ф.н. А.І.Пипич (8 розділ).