Борейко В. Є., Подобайло А. В.

ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА.

Навчальний посібник спрямований на формування у студентів фундаментальних поглядів щодо визначення сучасного стану природи. Подано коротку історію екологічної етики, ціннісний потенціал природоохоронної мотивації. Окреслені шляхи розв'язання природоохоронних проблем з точки зору екологічної етики.. Посібник спрямований на фахівців у галузі охорони природи, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

© В.Є. Борейко, А. В; Подобайло, 2004 © Український фітосоціодогічний центр, 2004

 

ЗМІСТ

ГЛАВА І. Вступ до екологічної етики .................4

Що таке екологічна етика ...................................4

Навіщо потрібна екологічна етика ...........................7

Історія екологічної етики ...................................8

Огляд різних концепцій і напрямків в екологічній етиці ......13

Етика дикої природи як радикальний напрямок екологічної етики .......20

Екоетичний ідеал ......................................... .21

ГЛАВА II. Теоретичні основи екологічної етики ............23

Цінності природи, конфлікти цінностей і природоохоронні мотивації ......23

Права природи .........................................30

Екологічна етика і природоохоронна естетика ...............41

Екологічна етика і народні традиції ........................44

Екологічна етика і релігія ..................................45

Морально-релігійні мотиви захисту дикої природи ..........50

ГЛАВА III. Прикладні аспекти екологічної етики ...........65

Загальні екоетичні принципи відношення до природи і правила справедливого вирішення конфліктних ситуацій .............65

Етичні принципи заповідної справи .......................71

Екологічна етика і обриси природокористування майбутнього ................78

Екологічна етика проти економіки ..........................81

Екологічна етика проти аматорського полювання .............86

Шляхи популяризації екологічної етики .............90

ГЛАВА IV. Антропоцентризм чи екобіоцентризм ...........92

Витоки антропоцентризму............................92

Природоохоронна-неспроможність антропоцентризму .......96

Критика ідеї ноосфери ...................................... 101

Література ..............................................104

Борейко В. Є., Подобайло А. В. ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА. Навчальний посібник. -Київ: Фітосоціоцентр, 2004. — 116 с.