Чуйко Вадим Леонідович (28.04. 1959 р., м. Київ).

Доктор філософських наук (2001), професор (2002).

Закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка в 1986 р.

Працює в університеті з 1988 р: асистент кафедри філософських проблем природознавства, доцент кафедри філософії та методології науки(1992), професор кафедри філософії та методології науки(2002).

У 1990 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук «Гносеологічний аналіз процесу технологічного застосування наукового знання». У 2001р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук «Реконструююча рефлексія в філософії науки».

Головні напрями наукових досліджень: автор концепцій: «конструюючого мислення»; «сумірності методологічних основоположень у реконструктивній рефлексії систем наукового знання». Один з авторів системи основоположень «філософії стороннього». Автор системи тез самоусвідомлюючого суб’єкта наукового пізнання та концепту когітології (наука про наукове мислення); обгрунтування когітивності української філософії.

З 1991 р. розробив та започаткував навчальний курс «Філософія науки», з 2002 р. – навчальний курс «Теорія наукового пізнання»; з 2005 – «Методологія наукових досліджень».

Автор 130 наукових та навчально-методичних наукових праць:

Основні наукові праці:

1.    Методологічні проблеми інженерної діяльност : монографія. – Вінниця, 1994 (у співав.).

2.    Від витоків до середини ХІХ століття. Короткий довідник з історії філософії / за ред. Т. Пікашової та В. Чуйка: навч. посібник. – К.,1997.

3.    Соціальна філософія: короткий енциклопед. словник. – Х., 1997. (у співав.).

4.    Рефлексія основоположень методологій філософії науки: монографія. – К,. 2000.

5.    Когнітивізм як об’єкт когітології: монографія. – Ніжин, 2007.

 

З 1989 по 1991 рік - вчений секретар науково-методичної ради з філософських дисциплін Міністерства вищої освіти України. З 1992-1999 був ученим секретарем експертної ради з філософських та соціологічних наук ВАК України. З 2003 - член спеціалізованої вченої ради філософського факультету в КНУ імені Тараса Шевченка. З 2006 року член експертної ради з філософських, політичних та соціологічних наук ВАК України.