До уваги студентів!

Для зв'язку з викладачами користуйтесь електронною поштою

 

 

Програми, питання, література до курсів, що викладаються членами кафедри

Для студентів природничих факультетів

  1. Бакалаври

Робочі програми:

o    Робоча програма дисципліни "Філософія"(для бакалаврів механіко-математичного факультету лектор доц.Руденко О.В.) Інформаційний додаток до робочої програми  (Питання на іспит 2023)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів  ІВТ  спеціальності "Прикладна фізика та наноматеріали" лектор канд.філос.наук.Коперльос Р.Ю.)  Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія"(для бакалаврів ІВТ  спеціальності "Електроніка"  лектор доц.Петрущенков С.П.)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів  ІВТ  спеціальності "Хімія" лектор канд.філос.наук.Коперльос Р.Ю.)  Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів  механіко-математичного факультету ОП "Комп’ютерна математика" лектор канд.філос.наук.Коперльос Р.Ю.)  Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів ННЦ "Інститут біології та медицини"  спеціальності "Екологія" 1 курсу лектор доц.Кравчук А.А.)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів ННЦ "Інститут біології та медицини"  спеціальності "Екологія" 3 курсу лектор доц.Кравчук А.А.)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів ННЦ "Інститут біології та медицини"  спеціальності "Садово-паркове господарство" лектор проф. Сидоренко Л.І.)

o    Робоча програма дисципліни "Сучасні концепції природознавства" (для бакалаврів географічного факультету   лектор проф. Сидоренко Л.І.)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів  механіко-математичного факультету ОП  "Математика" лектор канд.філос.наук.Коперльос Р.Ю.) Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія"(для бакалаврів 3 курсу ФКНК  спеціальності "Прикладна математика"  лектор доц.Петрущенков С.П.)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія"(для бакалаврів 2  курсу ФКНК  спеціальності "Прикладна математика"  лектор доц.Петрущенков С.П.)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів  ФКНК  спеціальності "Cистемний аналіз" лектор доц.Савинська І.В.) Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів  ФКНК  спеціальності "Інженерія програмного забезпечення" лектор канд.філос.наук.Коперльос Р.Ю.) Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів хімічного факультету лектор доц.Комар О.В.) 

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів ФІТ спеціальностей «Кібербезпека» та «Інформаційні системи та  технології» лектор доц.Білоус Т.М.) 

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів ФІТ ОП "Прикладне програмування" лектор доц.Савинська І.В.) Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів ФІТ спеціальності "Інформаційні системи та технології" лектор доц.Савинська І.В.) Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів ФІТ ОП "Компютерні науки" лектор доц.Савинська І.В.) Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів ФІТ спеціальності "Телекомунікації та радіотехніка" лектор доц.Савинська І.В.) Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів ФІТ спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» лектор асистент Бугров М.В.) 

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів ННІ "Інститут геології "лектор доц.Кравчук А.А.)

o        Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів географічного факультету спеціальності  "туризм" лектор доц.Кравчук А.А.)

o        Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів географічного факультету спеціальності  "Економічна географія" лектор доц.Кравчук А.А.)  

o    Робоча програма дисципліни "Філософія"(для бакалаврів ННЦ "Інститут біології та медицини" ОП «Біотехнологія» лектор доц.Кравчук А.А.)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів фізичного факультету)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів  ФРЕКС спеціальності  "Прикладна фізика та наноматеріали" лектор доц.Павлов Ю.В.)    Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів  ФРЕКС спеціальності  "Компютерна інженерія" лектор доц.Павлов Ю.В.)    Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія" (для бакалаврів  географічного факультету спеціальності "Природнича географія" лектор доц.Павлов Ю.В.)Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія"(для бакалаврів  ННІВТ  спеціальності "Біологія" 2 курс  лектор доц.Руденко О.В.)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія"(для бакалаврів ННЦ "Інститут біології та медицини" лектор доц.Павлов Ю.В.) Інформаційний додаток до робочої програми

o    Робоча програма дисципліни "Філософія"(для бакалаврів ННЦ "Інститут біології та медицини" лектор доц.Петрущенков С.П.)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія"(для бакалаврів ННЦ "Інститут біології та медицини" заочної форми навчання лектор семестр 7,8 доц.Павлов Ю.В.)

o    Робоча програма дисципліни "Філософія"(для бакалаврів ННЦ "Інститут біології та медицини" заочної форми навчання семестр 6 лектор доц.Павлов Ю.В.)

Кравчук А.А. Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Філософія” для бакалаврів ННЦ "Інститут біології та медицини" ОП «Біотехнологія»

 

Коперльос Р.Ю. Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Філософія” для студентів Інституту високих технологій

 

  1. Магістри

Робочі програми

o    Робоча програма дисципліни Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (для магістрів ФРЕКС ) Інформаційний додаток до робочої програми

o    Робоча програма дисципліни Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (для магістрів фізичного факультету ) Інформаційний додаток до робочої програми

o    Робоча програма дисципліни Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (для магістрів факультету соціології ) Інформаційний додаток до робочої програми

o    Робоча програма дисципліни "Філософія з основами культурології" (для магістрів ННЦ "Інститут біології та медицини"  спеціальності "Медицина" лектор доц. Руденко О.В.)Інформаційний додаток до робочої програми)

o    Робоча програма дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (для магістрів ФІТ ) Інформаційний додаток до робочої програми

o    Робоча програма дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (для магістрів механіко-математичного факультету ОП «Прикладна та теоретична статистика» )

o    Робоча програма дисципліни Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (для магістрів механіко-математичного факультету ОП «Комп’ютерна математика » )

o    Робоча програма дисципліни Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (для магістрів механіко-математичного факультету предметна спеціальність    014.04 Середня освіта (математика)  )

o    Робоча програма дисципліни Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (для магістрів ФКНК (мова навчання українська)

o    Робоча програма дисципліни Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (для магістрів ФКНК (мова навчання англійська)

o    Робоча програма дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (для магістрів фізичного факультету).Інформаційний додаток до робочої програми

o    Робоча програма дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності(для магістрів ІВТ).Інформаційний додаток до робочої програми

o    Робоча програма дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (для магістрів географічного факультету 1 семестр).

o    Робоча програма дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (для магістрів географічного факультету 2 семестр).

o  Робоча програма дисципліни Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (для магістрів ННІ "Інститут геології") 

o    Робоча програма дисципліни "Філософські проблеми сучасного природознавства" (для магістрів ННЦ "Інститут біології та медицини")

o    Робоча програма дисципліни "Філософські проблеми сучасного природознавства" (для магістрів ННЦ "Інститут біології та медицини" спеціальність "Екологія")

 

 

 

Для студентів філософського факультету

Бакалаври.

Робочі програми

·         Робоча навчальна програма дисципліни “Філософія й методологія науки”. (для студентів філософського факультету спеціальності “філософія”) Інформаційний додаток до робочої програми    Інформаційний додаток до робочої програми для студентів заочної форми навчання

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Життя, смерть та безсмертя: сучасні біотехноогічні та філософсько-етичні концептуалізації" (курс по вибору)

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Епістемологічні засади методології наукового пізнання" (курс по вибору,  денна форма навчання)

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Епістемологічні засади методології наукового пізнання" (курс по вибору,  заочна форма навчання)

 

Анотація: Дисципліна за вибором "Епістемологічні засади методології наукового пізнання"

Магістри

 

Робочі програми

·  Робоча навчальна програма дисципліни Методика викладання філософії у закладах вищої освіти  (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності "Філософія") Інформаційний додаток до робочої програми

·  Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності"  (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності "Філософія") Інформаційний додаток до робочої програми

·  Робоча навчальна програма дисципліни Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності  (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності      "Культурологія")

 

Аспіранти

Програма дисципліни "Практична філософія та епістемологія науки"

Робочі програми

Для студентів Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби

 

· Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності" (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» ОП "Публічне управління та адміністрування")  

· Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності" (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» ОП "Державна служба")  

Для студентів інституту  міжнародних відносин

 

Робочі програми

 

 

Для студентів Інституту журналістики

Робочі програми

·         Робоча навчальна програма дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності "  

 

Для студентів факультету психології

 

· Робоча навчальна програма дисципліни "Нейромережі та штучний інтелект"

 

Для студентів інституту філології.

Робоча програма

 

 

 

 

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ (для  аспірантів природничих спеціальностей).

 

Повернутись на попередню сторінку

Last update: 12.02.24